นโยบายเว็บไซต์
กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้า


1. นโยบายการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อและผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของบริษัท ฯ แล้วเท่านั้น  จึงจะสามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆ ของบริษัท ฯ ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินการสั่งซื้อที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน การสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์จะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ อันจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง รวมถึงระบบอีเมลที่จำเป็นจะต้องมี เนื่องจากระบบของบริษัท ฯ จะจัดส่งรายละเอียดต่างๆ อันเกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อผ่านระบบอีเมล ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อทราบได้ว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดกับบริษัท ฯ อีกทั้งช่วยยืนยันความถูกต้องของการดำเนินการสั่งซื้อว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ ผู้ซื้อและผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษา username / password / หมายเลขสมาชิก และข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ โดยท่านตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้ username / password / หมายเลขสมาชิกของท่าน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัท ฯ พบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ หรือใช้ username กระทำการไม่เหมาะสม และ/หรือ ผู้ใช้บริการเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์  และเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อ ผู้ซื้อควรออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งาน
     - ผู้ซื้อสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ได้โดยการกดที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก" แล้วกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน
     - ในกรณีที่ผู้ซื้อลืมรหัสผ่าน ผู้ซื้อสามารถที่จะกู้คืนได้โดยกดที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" แล้วกรอกอีเมลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้กับทางเว็บไซต์ dlabth.com โดยจะมีลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ส่งไปให้ทางอีเมลของผู้ซื้อ

2. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

ผู้ซื้อสามารถทำการสั่งซื้อและการชำระเงิน โดยเริ่มต้นจากการสั่งซื้อสินค้าด้วยการกดที่ปุ่ม "รถเข็น" ที่แสดงอยู่ใต้รูปสินค้าเพื่อหยิบสินค้าใส่รถเข็น หลังจากที่ผู้ซื้อได้กดที่ปุ่มเพื่อหยิบสินค้าใส่รถเข็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะพบหน้าต่างแสดงจำนวนสินค้าทั้งหมดของผู้ซื้อแสดงขึ้นมาในรถเข็นด้านมุมขวาบน เมื่อผู้ซื้อกดที่สัญลักษณ์รถเข็นด้านมุมขวาบน  ระบบจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมด ราคารวมของสินค้าและค่าจัดส่ง ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนและลบสินค้าออกจากรถเข็นพร้อมกับเลือกวิธีการจัดส่งได้ในหน้านี้ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
dlabth.com รองรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
2.1 บัตรเครดิต/เดบิต
     เมื่อผู้ซื้อเลือกชำระค่าสินค้าด้วยช่องทางนี้ ระบบจะเชื่อมไปยังหน้าการชำระเงินของทาง Payment Gateway เพื่อทำการชำระค่าสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ (บริษัท ฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ของบัตรฯ ที่ผู้ซื้อได้กรอกลงในหน้านี้)
2.2 การโอนเงินผ่านธนาคาร
     ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังหมายเลขบัญชีธนาคารที่ทางบริษัท ฯ แจ้งไปยังอีเมล์และระบุไว้ในหน้าสรุปสุดท้ายหลังจากกดปุ่ม "ยืนยันคำสั่งซื้อ" ผู้ซื้อจะต้องส่งรูปถ่ายเอกสารการโอนเงินหรือเอกสารอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้กับทางบริษัท ฯ โดยทำการอัพโหลดเอกสารผ่านทางหน้า "แจ้งชำระเงิน" “ บนเว็บไซต์ dlabth.com เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากบริษัท ฯไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน 3 วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก

3. นโยบายการส่งสินค้า
หลังจากบริษัท ฯ ได้รับคำสั่งซื้อ และผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัท ฯ จะทำการจัดส่งสินค้าในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัท ฯ ให้ผู้ซื้อภายในไม่เกิน 2 วันทำการ*  
การจัดส่งสินค้ามี 2 ช่องทางดังนี้
     1.บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนที่มีมาตรฐานสากลในการจัดส่งสินค้า
     2.บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครด้วยรถของบริษัท ฯ
3.1 อัตราค่าจัดส่ง
     ขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนักของสินค้า สถานที่ และช่องทางการจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อเลือกใช้บริการ  โดยระบบจะแจ้งในหน้าตะกร้าสินค้าบนเว็บไซต์ ให้ผู้ซื้อทราบเพื่อการตัดสินใจของผู้ซื้อก่อนทำการชำระเงิน 
3.2 พื้นที่การจัดส่งสินค้า
     ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย
3.3 สถานะการจัดส่งสินค้า
     เมื่อสินค้าเข้าสู่ระบบการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า และรายละเอียดของบริษัทขนส่งพัสดุ พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า(Tracking Number) ให้บนเว็บไซต์ โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้จากหน้าสมาชิกแล้วเลือกที่ เมนู "ประวัติการสั่งซื้อ" หรือสามารถติดต่อสอบถามกับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท ฯ หากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าที่ได้รับไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ผู้ซื้อสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท ฯ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าจากบริษัทที่ทำการขนส่ง วัน-เวลาในการติดต่อ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-18:00 น.) โดยติดต่อผ่าน 3 ช่องทางดังนี้ โดยติดต่อผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
     - Line Official ID : @dlab (สะดวกและรวดเร็วที่สุด)
     - Email : dlab@phisit.com
     - Tel : 02-272-2961 ต่อ 326
เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
     1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ และจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
     2. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ซื้อให้ไว้มีความผิดพลาด ผู้ซื้อต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

4. นโยบายการยกเลิกสินค้า
4.1 ในกรณีผู้ซื้อยังไม่มีการชำระค่าสินค้า ผู้ซื้อสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท ฯ เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที วัน-เวลาในการติดต่อ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-18:00 น.) โดยติดต่อผ่านทาง - Line Official ID : @dlab - Email : dlab@phisit.com หรือโทร : 02-272-2961 ต่อ 326
4.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อมีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร หากผู้ซื้อต้องการยกเลิก หรือ เปลี่ยนเเปลงคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อต้องทำการเเจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง  Line Official ID : @dlab หรือ Email : dlab@phisit.com วัน-เวลาในการติดต่อ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-18:00 น.) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง บริษัท ฯ จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อตามช่องทางการชำระเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระให้กับบริษัท ฯ เท่านั้น (รายละเอียดและระยะเวลาคืนเงินดูในหัวข้อ "6. นโยบายการคืนเงิน" )

5. นโยบายการส่งคืนและการแลกเปลี่ยนสินค้า
ผู้ซื้อจำเป็นที่ต้องติดต่อบริษัท ฯ ก่อนที่จะส่งสินค้าคืน เพื่อที่ทางบริษัท ฯ จะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ และบริษัท ฯ จะติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการ เพื่อแจ้งผลการอนุมัติการเปลื่ยนสินค้า ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ไม่ว่ากรณีสินค้าไม่ครบถ้วน หรือสินค้าไม่สมบูรณ์ ทางบริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าคืนให้กับผู้ซื้อ  ถ้าหากผู้ซื้อไม่ติดต่อบริษัท ฯ ก่อนส่งคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนค่าขนส่งด้วยตัวเอง กรุณาเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า รายละเอียดของสินค้าที่ชำรุด หรือเสียหายก่อนที่จะติดต่อเข้ามายังบริษัท ฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาการส่งคืนและการแลกเปลี่ยนสินค้า

6. นโยบายการคืนเงิน
หลังจากที่ผู้ซื้อได้ผ่านขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือในกรณีที่ผู้ซื้อได้ยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท ฯ เมื่อบริษัท ฯ ได้รับพัสดุของท่านบริษัท ฯ จะทำการดำเนินการตรวจสอบการยื่นขอคืนเงินให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ dlabth.com จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า dlabth.com ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
การคืนเงินมี 2 รูปแบบ โดยแบ่งตามช่องทางการชำระเงินของผู้ซื้อดังนี้
6.1 หากผู้ซื้อทำการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อภายในระยะเวลา 30-60 วันทำการ* โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับนโยบายการดำเนินการของแต่ละธนาคาร
6.2 หากผู้ซื้อทำชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ระบบจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีของผู้ซื้อภายใน 7 วันทำการ*
หมายเหตุ
* วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรหรือบัญชีของผู้ซื้อ

ทาง dlabth.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในทุกกรณี